Bērzes ūdensdzirnavas

  • Graudi un putraimi
  • Milti
  • Muzeji

Īsais ieskats Bērzes ūdensdzirnavu vēsturē

Aizsprosts uz Bērzes upes un Bērzes ūdensdzirnavu pirmsākumi meklējami Kurzemes hercoga Jēkaba valdīšanas laikā 1643.-1684. g., kad Bērzes muižā uz upes ierīkoja vadmalas un buru audekla austuves. Ūdensdzirnavu kompleksa būvniecība notikusi 19.gs. vidū un pabeigta 1863.g. 1924.g. Dzirnavas iegādājās Gotfrīds Heniņš un Ansis Pauzers. Viņi nomainīja ūdensratu ar divām Rīgas firmā G. Waldispühl, Ferdinand Meyer & Ko ražotām Frensisa turbīnām. Līdz 1940. gadam dzirnavas aktīvi strādāja un sniedza pakalpojumus plašā reģionā, ražoja arī elektrību, ar kuru apgādāja Bērzi. Pēc 1940. gada nacionalizācijas līdz 20.gs. 70. gadiem dzirnavas darbojās, taču šajā periodā valdošās saimnieciskās sistēmas dēļ dzirnavas pakāpeniski tika nolietotas. Divdesmit gadu dīkstāves un bezsaimnieka periodā dzirnavu iekārtas tika izlaupītas un būves novestas gandrīz līdz sabrukumam, dzirnavēkas sienā bija 15 metru augsta plaisa – vietām līdz pusmetram.

Orvils Heniņš sava vectēva īpašumu atguva 1991.g. Pagāja vairāki gadi smagā darbā, remontējot ēku, sakārtojot dzirnavu iekārtas darbam un rekonstruējot aizsprostu-novadbūvi. Orvila Heniņa ģimene ir ļoti pateicīga dzirnavu iekārtu un graudu pārstrādes zinātājam melderim Jurim Pētersonam par sniegtajām pamācībām un padomiem. 1994. gadā tika izveidota Z/S “Dzirnavas”, kura arī šobrīd sniedz graudu pārstrādes pakalpojumus, mazajā HES ražo elektroenerģiju un ir nozīmīgs sadarbības partneris vietējiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem. Kopš 1998.g. Bērzes dzirnavu apbūve ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.  Bērzes ūdens dzirnavu komplekss ar derivācijas kanālu un aizsprostu ir vienīgais darbojošais Latvijā, kurā ar ūdens spēku tiek veikta graudu pārstrāde

150 gadu garumā Bērzes ūdensdzirnavās ir noiets ceļš: ūdensrats – Frensisa turbīnas – propellera turbīna – moderna Kaplāna turbīna ar automātiski regulējamu caurplūdumu, kura spēj darboties upes pieteces režīmā un atbilst vides prasībām.

Mēs piedāvājam

Tūristi var iepazīties ar vēsturisku apbūvi, ar graudu pārstrādes tehnoloģiju senajās lauku ūdens dzirnavās, ar mazās HES uzbūves principiem un darbību.

Z/s “Dzirnavas” sniedz pakalpojumus: putraimu izgatavošana no pasūtītāja graudaugiem, lielāka apjoma gadījumā var atsākt bīdelmiltu izgatavošanu.

Rekomendējamais tūristu vecums: visām vecuma grupām, sākot no skolas vecuma bērniem.

Apmeklējuma maksa: pieaugušie – 2,00 €; seniori, skolēni, invalīdi – 1,00 €, pirmsskolas vecuma bērni – bez maksas

Darba laiks: darba dienās 9.00 -17.00, sestdien 9.00 -16.00

Bērzes ūdensdzirnavas