Amatnieku_uzrunasana_dalibai_projekta

“Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām” – iespēja amatniekiem apgūt jaunas zināšanas un pilnveidot esošās prasmes

Aicinām pieteikties amatniekus projektā “Nodarbinātības un uzņēmējdarbība bez robežām”. Projekta mērķis ir pilnveidot un uzlabot Latvijas-Lietuvas pierobežas biznesa vidi ar tādu aktivitāšu palīdzību, kuras stimulētu vietējos amatniekus attīstīt jaunas biznesa idejas radošās amatniecības jomā, lai uzsāktu savu uzņēmējdarbību. Projekts ir veidots, lai risinātu divas galvenās problēmas, ar ko saskaras amatnieki – konkurētspējīga produkta izveide un jaunu noietu tirgu atrašana.

Kopā projekta ietvaros uzņems 80 esošus un jaunus amatniekus Dobeles novadā un Zemgales reģionā (Latvijā) un Anikščai rajonā un Paņevežu apgabalā (Lietuvā) tekstila, stikla, koka, keramikas un papīra jomā.

Programmas ietvaros ir paredzēts:

  • 11 dienu apmācību programma, lai veicinātu jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu, iegūtu zināšanas un prasmes savu produktu komunikācijā un pārdošanā.
  • Radošās darbnīcas ar tekstila, stikla, koka, keramikas un papīra materiāliem.
  • Mentoru atbalsts, mācību un pieredzes apmaiņas vizītes Latvijas un Lietuvas amatniekiem.

Pieteikšanās anketa dalībai projektā: http://ej.uz/bee_pieteikums_apmacibam

Pasākumi tiek organizēti projekta “Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām” ietvaros (Nr.LLI-138). Projekts tiek realizēts ar INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam atbalstu. Projekta ieviešanas laiks no 2017. gada 1.aprīļa līdz 2019. gada 31. martam. Kopējais projekta budžets ir 336648,66 EUR. Vadošā partnera Dobeles PIUAC kopējais budžets ir 129025,06 EUR, no kuriem 109671,30 EUR – Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums.
Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietne – www.europa.eu
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas mājaslapa – www.latlit.eu